Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ogłosiło dziś nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na organizację i przeprowadzenie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym bądź biernym zawodowo. Szczegóły na stronie: Ogłoszenie o naborze wniosków.

Dla osób zainteresowanych realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerstwo organizuje bezpłatne szkolenie 18. grudnia br. Szczegóły pod adresem: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Nakło nad Notecią, 10.12.2019 r.

W środę, 27.11.2019 r., w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią odbyło się kolejne już szkolenie mające na celu rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy w ramach przedsięwzięcia Aktywna integracja w Dolinie Noteci z funduszy unijnych, będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. Tym razem tematyka szkolenia dotyczyła zasad ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu dotacyjnego 4/2019/EFS.

W związku z ogłoszonym konkursem nr 4/2019/EFS, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, pracowników świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków terapii uzależnień do udziału w szkoleniu przygotowującym do pozyskania środków na działania animacyjne i aktywizujące m.in. osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne oraz osoby niesamodzielne.

24 członków organizacji pozarządowych 29. października 2019 r. wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, którego celem było ułatwienie lokalnym NGO ubiegania się o dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu LGD nr 1/2019/G. Dofinansowane ze środków unijnych projekty mają przyczyniać się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, w tym seniorów oraz dzieci i młodzieży.

W miniony piątek przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, członkowie OSP i KGW, radni i sołtysi spotkali się na Forum inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego zorganizowanym pod hasłem „Lepszy przykład niż wykład”. Była to już IV edycja dorocznych spotkań liderów, których organizatorami są Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz Powiat Nakielski.

 

Więcej informacji na www.krajna-paluki.cna.org.pl

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, a także KGW do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zasad udzielania wsparcia i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu nr 1/2019/G, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie m.in. na organizację wydarzeń, szkoleń, warsztatów, spływów, rajdów, pokazów, konkursów bądź zakup wyposażenia takiego jak: stroje ludowe, stroje historyczne, instrumenty.

Dwie umowy o powierzenie grantu zawarło dziś Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” z lokalnym przedsiębiorcą p. Wojciechem Elszynem (Alfabiznes) na organizację klubów młodzieżowych dla młodych mieszkańców gmin: Nakło nad Notecią oraz Kcynia. Na działania klubów Partnerstwo przeznaczyło prawie 95 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

Nakło nad Notecią, 04.10.2019 r.

Wiedzę na temat fundraisingu, źródeł finansowania oddolnych inicjatyw, działalności Partnerstwa dla Krajny i Pałuk ukierunkowanej na animację lokalnej społeczności oraz przyszłorocznego programu współpracy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi mogą zdobyć uczestnicy tegorocznego Forum NGO, które odbędzie się już 18. października 2019 r. w Trzeciewnicy. Udział w Forum jest bezpłatny. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Jesteś stowarzyszeniem, fundacją, kołem gospodyń wiejskich, inną organizacją z powiatu nakielskiego? Posiadasz osobowość prawną? Interesuje Cię wsparcie finansowe na organizację wydarzeń, szkoleń, warsztatów, spływów, rajdów, pokazów, konkursów bądź innych działań? Szukasz środków na zakup wyposażenia takiego jak: stroje ludowe, stroje historyczne, instrumenty? Skontaktuj się ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”!

W dniu 12.07.2019 r. w siedzibie LGD odbyło się szkolenie nt. zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o rozliczenie grantu wraz załącznikami dla projektów objętych grantami powierzonych w ramach konkursów LGD nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.