Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian dot. lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia V „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw” LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023.

  Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących zmian zapisów wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), w związku z możliwością ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki te, mogą być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu nakielskiego, jak również rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej. 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian dot. lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia I LSR „Przedsiębiorcza Dolina Noteci”.

 

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian dot. lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia V LSR „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw”.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,


zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian w dokumencie LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci”. Zmiany dotyczą m.in. budżetu LSR oraz wskaźników.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian w dokumencie LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci”. Uwagi można zgłaszać e-mail do 25.05.2020 r. oraz podczas spotkania konsultacyjnego w dn. 22.05.br.

 

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian do załącznika nr 5 Plan Komunikacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR), które wynikają w głównej mierze z konieczności dostosowania zaplanowanych w ww. dokumencie działań do możliwości realizacyjnych uwzględniających m.in. wprowadzony stan epidemii w kraju i możliwość wystąpienia innej siły wyższej, ale również z dotychczasowych postępów w realizacji LSR.  

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian do tekstu jednolitego dokumentu towarzyszącego LSR, tj. Lokalne Kryteria Wyboru operacji (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Zmiany dotyczą kryteriów w ramach przedsięwzięcia Przedsiębiorcza Dolina Noteci.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian do TEKSTU JEDNOLITEGO dokumentu towarzyszącego LSR, tj. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU GRANTOBIORCÓW wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie zmian do TEKSTU JEDNOLITEGO dokumentu towarzyszącego LSR, tj. LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.