Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 23.07.2021 r.

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian dot. lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia I „Przedsiębiorcza Dolina Noteci”  LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci”.

Zmiany dotyczą kryteriów wyboru operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, możliwych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Zmiana punktacji w Kryterium nr 1 Priorytetowe grupy Wnioskodawców – zgodnie z rekomendacją Samorządu Województwa planuje się zmianę punktacji dla Wnioskodawców spoza grupy degaworyzowanej z 1 pkt. na 0 pkt. z uwagi na fakt, iż zgodnie z opisem kryterium Preferuje ono Wnioskodawców wskazanych w LSR jako grupa defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. na moment złożenia wniosku Wnioskodawca jest:

- osobą długotrwale bezrobotną (pozostającą bez pracy powyżej 6 m-cy), i/lub
- osobą bezrobotną w wieku 25 -34 lata, i/lub
- kobietą, i/lub
-  osobą bezrobotną o niskich kwalifikacjach.

 

Uwagi do konsultowanego dokumentu można zgłaszać:

- za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 30.07.2021 r.(piątek), do godz. 10.00, w tytule email wpisując KONSULTACJE ZMIAN KRYTERIÓW WYBORU

Zapytania, dotyczące konsultowanego dokumentu, należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: (52) 524-64-34 lub 607-822-024.

 

DO POBRANIA:

Kryteria wyboru do konsultacji społecznych

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.