Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 1/2024, które odbędzie się 4 czerwca 2024 r. o godz. 16.10.

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 1/2023, które odbędzie się 21.11.2023 r. o godz. 16.00.

   Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 2/2022 i 3/2022, które odbędzie się 03.11.2022 r. o godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 1/2022, które odbędzie się 18.10.2022 r. o godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 4/2021, które odbędzie się 01.02.2022 r. o godz. 15.30

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 3/2021, które odbędzie się 04.01.2022 r. o godz. 16.00.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 2/2021, które odbędzie się 03.11.2021 r. o godz. 15:15.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 2/2021/EFS, które odbędzie się w dniach 19.10.2021 r. i 20.10.2021 r. o godz. 15:00 w biurze LGD.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G, które odbędzie się 10 czerwca 2021 r. o godz. 17.30.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków nr 1/2021, które odbędzie się 10.06.2021 r. o godz. 15:30.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.