Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 27.12.2021 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia

4 stycznia 2022 r.

Miejsce posiedzenia

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

ul. Powstańców Wielkopolskich 66

89-100 Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia

16.00

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 28 grudnia 2021 r. (wtorek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Wojciech Gawlak

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

 

 

Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

w dniu 4 stycznia 2022 r.

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu LGD nr 3/2021 na operacje w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej oraz ocena i wybór operacji (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do realizacji w ramach LSR).
  5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.