Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 02.10.2023 r.

 

W związku z prowadzonym przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" naborem wniosków o przyznanie pomocy na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (konkurs nr 1/2023) informujemy, iż biuro LGD w okresie naboru, tj. do 16.10.2023 r. (włącznie), jest czynne w następujących godzinach:

- poniedziałek, środa - piątek: 8.00 – 16.00;
- wtorek: 8.00 – 17.00.

Czworo młodzych ludzi, ujętych w podskoku, tyłem do fotografa, na tle otwartej przestrzeni. W związku z ogłoszoną rekrutacją dzieci i młodzieży do projektu "Człowiek siłą Krajny i Pałuk" w ramach zadania „Animacja społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie lokalnie działających organizacji i stowarzyszeń” Partnerstwo wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią zaprasza rodziców na spotkanie informacyjne w dn. 26.04.2023 r..

Czworo młodych ludzi ujętych w podskoku, tyłem do fotografa, na tle otwartej przestrzeni.

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza młodych mieszkańców powiatu nakielskiego do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego wraz Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią oraz Ochotniczymi Stażami Pożarnymi z Rościmina i Szubina tworzy przestrzeń dla aktywnych działaczy młodzieżowych.

Wśród zaplanowanych aktywności znajdują się: szkolenie wstępne z pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjazd do Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Grudziądzu oraz obóz szkoleniowo-rekreacyjny, a także Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

W związku z dużą liczbą osób zainteresowanych udziałem w zajęciach mediateki w Paterku Partnerstwo dla Krajny i Pałuk informuje o zakończeniu procesu rekrutacji dla mieszkańców gminy Nakło nad Notecią w dn. 27.03.2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.30.

W związku z ogłoszoną rekrutacją uczestników do projektu "Człowiek siłą Krajny i Pałuk" Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizuje spotkania informacyjne w każdej gminie powiatu nakielskiego. Celem spotkań jest zapoznanie mieszkańców z ofertą tworzonych w ramach projektu mediatek oraz przedstawienie korzyści płynących z udziału w projekcie.

Na górze zdjęcia dwoje seniorów gotuje. Na dole zdjęcia osoby ćwiczą jogę. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców gminy Szubin do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w świetlicy wiejskiej w Zamościu utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka.

Na górze zdjęcia dwoje seniorów gotuje. Na dole zdjęcia osoby ćwiczą jogę. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców gminy Sadki do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w świetlicy wiejskiej w Anielinach utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka.

Na górze zdjęcia dwoje seniorów gotuje. Na dole zdjęcia osoby ćwiczą jogę. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców gminy Nakło nad Notecią do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka.

Na górze zdjęcia dwoje seniorów gotuje. Na dole zdjęcia osoby ćwiczą jogę. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców gminy Mrocza do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w świetlicy wiejskiej we Wielu utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka.

Na górze zdjęcia dwoje seniorów gotuje. Na dole zdjęcia osoby ćwiczą jogę. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców gminy Kcynia do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w świetlicy wiejskiej w Turzynie utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.