Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Osoby starsze opisane zostały we wdrażanej przez Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2014-2020 jako grupa defaworyzowana ze względu na ograniczoną mobilność, oddalenie od dużych ośrodków miejskich oraz niewystarczającą ofertę kulturalną, integracyjną i utrudniony dostęp do usług opiekuńczych. Zatem, by odpowiedzieć na potrzeby seniorów i pobudzić ich aktywność, Partnerstwo organizuje w każdej gminie powiatu spotkania promujące włączenie społeczne osób starszych oraz zachęca do podejmowania działań na ich rzecz. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania: 19. marca dla seniorów z gminy Sadki, a 22. marca dla seniorów z gminy Kcynia. Szczegóły: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W miniony wtorek, tj. 19. marca 2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zrealizowało kolejne szkolenie z zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o przyznanie pomocy. Tym razem jednak szkolenie było elementem przygotowania potencjalnych wnioskodawców do konkursów na dofinansowanie działań z zakresu aktywizacji społecznej i społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu nakielskiego.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż dziś, tj. 14. marca 2019 r. zostały ogłoszone dwa nabory wniosków o powierzenie grantów w zakresie przedsięwzięcia III LSR „Aktywna integracja w Dolinie Noteci” na działania ukierunkowane na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu nakielskiego oraz ich otoczenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski w obu konkursach przyjmowane będą od 28.03.br. do 05.04.br.

W poniedziałek 11.03.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, branżowe dla sektora pozarządowego, podczas którego uczestnicy poznali m.in. plany Partnerstwa dla Krajny i Pałuk na rok 2019 dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegóły spotkania: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W minionym tygodniu Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zakończyło cykl gminnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych otwartych, których celem była promocja działań Partnerstwa oraz rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o funduszach unijnych będących w jego dyspozycji. Ostatnie spotkania odbyły się 05.03.2019 r. w gminie Sadki oraz 07.03.2019 r. w gminie Szubin i stanowiły okazję do poznania potrzeb mieszkańców powiatu nakielskiego. Więcej na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż najbliższe nabory wniosków o powierzenie grantów przyczyniających się do aktywizacji lokalnej społeczności, w tym seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przeprowadzone zostaną już na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia zapraszamy do udziału w Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sadkach zaprasza osoby starsze oraz instytucje i organizacje działające na rzecz osób (KGW, UTW, inne) z obszaru gminy Sadki na spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia inicjatyw na rzecz osób starszych w ramach środków Lokalnej Grupy Działania.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” wraz z Stowarzyszeniem Razem dla Wsi Żurawia - Włodzimierzewo zaprasza osoby starsze oraz instytucje i organizacje działające na rzecz osób (KGW, UTW, inne) z obszaru gminy Kcynia na spotkanie informacyjne dot. możliwości wsparcia inicjatyw na rzecz osób starszych w ramach środków Lokalnej Grupy Działania. 

Masz pomysł na rozwój turystyki w powiecie nakielskim? Działasz na rzecz pielęgnowania i zachowania lokalnej kultury? Interesujesz się produktami lokalnymi? Znasz i cenisz bogactwo przyrodnicze Doliny Noteci? Weź udział w spotkaniu tematycznym dot. budowania produktu turystycznego Ekomuzeum Doliny Noteci oraz rozwijania jego oferty. Spotkanie odbędzie się 20. marca 2019 r. w Ślesinie. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odwiedzili dwie kolejne gminy powiatu nakielskiego (gm. Kcynia i gm. Mrocza) w celu upowszechniania wśród lokalnej społeczności informacji o działalności stowarzyszenia oraz oferowanych możliwościach dotacyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Relacja ze spotkań dostępna jest na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.