Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

W dniu wczorajszym, tj. 22.01.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło ostatnie zajęcia w ramach dwóch styczniowych cykli warsztatów pt. „Od pomysłu do projektu” dotyczących reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. Warsztaty skierowane były do osób planujących realizację projektów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i obejmowały zajęcia z metodologii projektowej, a także zasad sporządzania biznesplanu. 

 

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców szkoleniami nt. zasad przyznawania pomocy, w tym wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i przekroczeniem limitu miejsc na zaplanowane szkolenia (01.02.br. i 05.02.br.) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizuje dodatkowe szkolenie, podczas którego będzie można zdobyć informacje pomocne przy ubieganiu się o wsparcie w ramach konkursu nr 1/2019 na dofinansowanie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza przedsiębiorców, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, na  spotkanie informacyjno - konsultacyjne branżowe dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego, które odbędzie się 28.stycznia br. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" (Nakło n. Not., Powstańców Wielkopolskich 6.

 

Dla osób zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie w ramach konkursu nr 1/2019 na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czyli tzw. premii w wysokości 50 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) świadczą bezpłatne doradztwo z zakresu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy do dn. 15.02.2019 r.

 

W związku z ogłoszonym dziś konkursem nr 1/2019 na dofinansowanie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z powiatu nakielskiego do udziału w szkoleniach nt. zasad przyznawania pomocy, w tym wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, które odbędą się 01.02.2019 r. oraz 05.02.2019 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na doroczne spotkanie branżowe sektora publicznego, które odbędzie się 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w Restauracji „Stary Spichlerz” w Nakle nad Notecią , początek spotkania godz. 10.00

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne branżowe dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego dotyczące głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR).

 

Termin i godzina spotkania: 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek), początek godz. 16.00

Masz pomysł na biznes? Interesuje Cię dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej? Weź udział w warsztatach i napisz samodzielnie biznesplan przedsięwzięcia, stwórz projekt i skorzystaj ze środków unijnych będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk! 

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi naborami wniosków o powierzenie grantów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania ukierunkowane na aktywizację społeczną oraz społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych do udziału w „Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów”, które odbędzie się we wtorek 30. października br.

 

Podczas ubiegłotygodniowego szkolenia „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami” swoją wiedzą z zakresu budowania i realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podzielił się z jego uczestnikami p. Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.