Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza realizatorów projektów o powierzenie grantów, którzy zawarli Umowy w ramach konkursów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o płatność (o rozliczenie grantu) wraz załącznikami. Szkolenie odbędzie się 12. lipca br. w siedzibie LGD. Początek o godz. 12.00.

Szczegółowe zasady udzielania wsparcia przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sporządzania wniosku o powierzenie grantu w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019/EFS poznali uczestnicy szkolenia, które odbyło się 1. lipca 2019 r. na Przystani Powiat Nakielski. Więcej informacji na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza realizatorów projektów o powierzenie grantów, którzy zawarli Umowy w ramach konkursów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS, do udziału w szkoleniu na temat zasad rozliczania pomocy oraz wypełniania wniosku o płatność (o rozliczenie grantu) wraz załącznikami.

Powiat Nakielski, Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego, Tomasz Kwiatkowski OSK TOP Kwiatkowscy oraz Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE to kolejni realizatorzy projektów dofinansowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

już w najbliższą sobotę, tj. 22. czerwca 2019 r. zapraszamy Was do odwiedzenia punktu informacyjno-promocyjnego Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” organizowanego podczas imprezy plenerowej „Rościminiada” w Rościminie. Punkt będzie dostępny w godz. 16.00 - 18.00. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W miniony piątek, tj. 14.06.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” podpisało pierwsze umowy z Grantobiorcami w ramach realizowanego Projektu Grantowego pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z ogłoszonym 4. czerwca 2019 r. konkursem nr 3/2019/EFS Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia na aktywizację społeczną mieszkańców powiatu nakielskiego do udziału w bezpłatnym Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów, które odbędzie się 1. lipca 2019 r. na Przystani Powiat Nakielski.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na spotkanie tematyczne dotyczące rozwijania turystyki, rekreacji i dziedzictwa kulturowego na obszarze regionu w ramach działań Ekomuzeum Doliny NoteciSpotkanie odbędzie się 15.06.2019 r. (sobota) podczas rejsu statkiem „Władysław Łokietek”. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

Nakło nad Notecią, 28.05.2019 r.

W piątek, 17.05.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zorganizowało spotkanie robocze dla przedstawicieli organizacji i instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego, podczas którego omówione zostały najistotniejsze problemy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego do odwiedzenia punktu informacyjno-promocyjnego LGD podczas IX Targów Pracy, które odbywają się 23. maja 2019 r. w Nakle nad Notecią. W punkcie będzie można uzyskać informacje nt. unijnych dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także bieżących działań Partnerstwa wspierających włączenie społeczne oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.