Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Drodzy Wnioskodawcy,

 

przypominamy, że doradztwo dla osób, które planują ubiegać się o dotację na założenie działalności gospodarczej w ramach środków LSR Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, świadczone jest do 19.04.2021 r. (poniedziałek). Na doradztwo obowiązują zapisy.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą. Szkolenie na temat zasad przyznawania pomocy (w tym wypełniania wniosku o przyznanie pomocy) odbędzie się 30.03.2021 r. (wtorek) o godz. 11.00.

 

Drodzy Wnioskodawcy,

 

przypominamy, iż zgodnie z „Zasadami korzystania z indywidualnego doradztwa pracowników biura LGD, uprawniającego do uzyskania punktów w ramach kryterium wyboru operacji DORADZTWO BIURA LGD” termin konsultacji mija 19. listopada br. (czwartek) o godz. 15.00. Po wskazanym terminie pracownicy biura LGD będą wyłącznie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy, nie będą świadczyć usług doradztwa.

Aktywność, zdrowie, sukces, historia i kultura to motywy przewodnie czterech projektów objętych grantami, które Rada Partnerstwa dla Krajny i Pałuk między innymi wybrała do dofinansowania w ramach konkursu 1/2020/EFS. Ich celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego, która służy włączeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W sumie dotacje z puli naboru 1/2020/EFS uzyskało 13 projektów. Ich łączna wartość to 488 862,20 zł. Więcej informacji w artykule.

 

Nakło nad Notecią, 04.11.2020 r.

wirus

Drodzy Mieszkańcy Regionu,

 

od 2. listopada br., w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zaleceniami Rady Ministrów, kontakt z pracownikami biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk możliwy jest wyłącznie w formie pośredniej, tj. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach konkursu 1/2020 na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw z terenu powiatu nakielskiego Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza do udziału w szkoleniu online na temat zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

W dniu 9. lipca br. w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się szkolenie pt. „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), w tym wypełniania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami”. Jego celem było rozpowszechnienie informacji o zbliżającym się konkursie dotacyjnym nr 1/2020/EFS oraz przygotowanie potencjalnych Grantobiorców do udziału w nim.

widok na salę i uczestników szkolenia

Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursów 4/2019/EFS i 5/2019/EFS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, wzięli udział w szkoleniu ułatwiającym realizację i rozliczenie projektów objętych grantami.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Partnerstwa odbyło się 29. czerwca 2020 r. w sali Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego.

 

Drodzy mieszkańcy powiatu nakielskiego,

 

w związku z realizacją przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" Projektu Grantowego ze środków EFRROW informujemy, iż dane osobowe uczestników poszczególnych zadań projektowych przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

29 i 30 czerwca br. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zawarło 8 umów o powierzenie grantów z dwoma lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które - w ramach konkursu 1/2019/G ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - otrzymały dotacje na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, organizację 5 tradycyjnych biesiad dla mieszkańców powiatu nakielskiego oraz wydanie przewodnika małego przyrodnika. Szczegóły pod linkiem: Rusza realizacja projektów.

 

Nakło nad Notecią, 01.07.2020 r.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.