Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Chcesz uzyskać wparcie na zorganizowanie jednodniowego warsztatu, szkolenia, spotkania tematycznego, wykładu, itp. dla osób starszych oraz organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów z obszaru powiatu nakielskiego (np. KGW, UTW, inne organizacje)? Zgłoś się do Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Możesz uzyskać pomoc w wysokości 500 zł. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Szubin,

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Burmistrz Szubina serdecznie zapraszają Was do udziału w dorocznym, otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 7. marca br. w Pensjonacie "Stary Browar" w Szubinie. Jego celem jest rozpowszechnienie informacji o dostępnych za pomocą LGD środkach unijnych oraz działalności animacyjnej Partnerstwa. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Wójt Gminy Sadki serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Sadki, w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy sołtysów, radnych, przedsiębiorców, lokalnych liderów oraz seniorów na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 5. marca w Restauracji "Rarytas". Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

W minioną środę, tj. 13.02.2019 r. członkowie Zarządu oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” spotkali się z mieszkańcami gminy Nakło nad Notecią celem upowszechnienia informacji o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego z trzech funduszy unijnych, o prowadzonych i planowanych przez Partnerstwo naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz realizowanych przez Stowarzyszenie działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Krótka relacja po spotkaniu otwartym znajduje się na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

W dniach 01.02., 05.02 i 08.02.2019 r. pracownicy Biura LGD przeprowadzili szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców, którzy planują złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu LGD nr 1/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej (w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie).

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy Marian Wiśniewski serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Mrocza (w tym przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy Mrocza, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, seniorów i innych) na doroczne, otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w czwartek 28.02.2019 r.

Szanowni mieszkańcy powiatu nakielskiego, wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy LGD,

 

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Burmistrz Kcyni serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Kcynia oraz przedstawicieli organizacji i instytucji mających siedzibę na obszarze gminy na otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się 27.02.2019 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

 

W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” spotkali się z przedstawicielami sektora publicznego oraz przedsiębiorcami na dorocznych, branżowych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, by przedstawić dostępne w ramach LSR możliwości wsparcia ze środków unijnych oraz porozmawiać o planach na cały 2019 rok.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców gminy Nakło nad Notecią oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów działających na obszarze gminy do udziału w dorocznym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 13.02.2019 r. w Trzeciewnicy. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.