Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

kalendarz

Drodzy Wnioskodawcy,

 

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju zwracamy się do Was z prośbą o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mail z pracownikami biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawsze, gdy planujecie skonsultować bądź złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu na rozwój działalności gospodarczej (nabór 1/2020).

wirus

Drodzy Beneficjenci, Grantobiorcy, Wnioskodawcy,

 

od 2. listopada br., w związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz zaleceniami Rady Ministrów, kontakt z pracownikami biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk możliwy jest wyłącznie w formie pośredniej, tj. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Grantobiorca, realizujący zajęcia stacjonarne w projekcie objętym grantem, winien zapoznać osoby pracujące przy projekcie oraz wszystkich jego uczestników z zaleceniami dot. ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii przed rozpoczęciem zajęć oraz egzekwować stosowanie się do nich.

Ludek z megafonem

Drodzy Grantobiorcy,

 

zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyjaśniamy, iż działania w ramach projektów objętych grantami, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, można już realizować zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia.

Drodzy Grantobiorcy,

 

przekazujemy Wam Zalecenia z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące zmian form wsparcia w projektach objętych grantami ze stacjonarnych na formy zdalne. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Zdrowia dot. możliwości prowadzenia szkoleń/kursów w trybie stacjonarnym.

Wyjaśnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące stosowania zmienionych przepisów ustawy z dn. 20. lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynikających ze stanu epidemii w Polsce, oraz rozwiązań możliwych do stosowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

W odniesieniu do przedstawionych przez LGD pytań dotyczących problemów z wypełnianiem zobowiązań umownych oraz możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej”, do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.


 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Drodzy Grantobiorcy,

 

z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii oraz nowe zasady bezpieczeństwa wprowadzone 24.03.2020 r. przez Rząd Polski w związku z koronawirusem informujemy, iż do odwołania zawieszone zostają wizyty monitoringowe w miejscu realizacji wsparcia oraz kontrole w siedzibie Grantobiorcy prowadzone przez LGD w ramach projektów objętych grantami realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Opublikowano: 26.03.2020 r.


 

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 dotyczący wydłużenia terminu na dokonanie poprawek lub uzupełnień dokumentacji projektowej w ramach prowadzonych konkursów RPO WK-P w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym występowania choroby COVID-19. 

 

Treść komunikatu >>TUTAJ<<

 

Opublikowano: 26.03.2020 r.


 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.