Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 26.05.2020 r.

Drodzy Grantobiorcy,

 

przekazujemy Wam Zalecenia z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące zmian form wsparcia w projektach objętych grantami ze stacjonarnych na formy zdalne. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Zdrowia dot. możliwości prowadzenia szkoleń/kursów w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszelkie zmiany w projekcie objętym grantem wymagają co najmniej uzyskania zgody Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk".

 

Do pobrania:

1. Zalecenia z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

2. Pismo z Ministerstwa Zdrowia.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.