Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne

Nakło nad Notecią, 08.06.2020 r.

 

Drodzy Grantobiorcy,

zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyjaśniamy, iż – w związku z zapisami "ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" i zniesieniem od dnia 6 czerwca 2020 r. kolejnych obostrzeń – działania w ramach projektów objętych grantami można realizować zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu wymogów/reżimu sanitarnego oraz o zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla uczestników i prowadzącego.

Jeżeli Grantobiorca ma wątpliwości, czy spełnione są wymogi, może skonsultować się z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

Aktualne zasady i ograniczenia.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.