Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Nakło nad Notecią, 15.03.2023 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców gminy Nakło nad Notecią do bezpłatnego udziału w projekcie „Człowiek siłą Krajny i Pałuk”, w ramach którego w Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku utworzone zostanie lokalne centrum aktywności, tzw. mediateka.
Mediateka to miejsce spotkań z ofertą aktywnego i efektywnego spędzania czasu wolnego zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe. Wśród zaplanowanych zadań znajdują się m.in. warsztaty cyfrowe, sportowe, kulinarne oraz wyjazdy tematyczne, a także m.in. wieczór filmowy oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Mieszkańcy gminy Nakło nad Notecią, którzy ukończyli 6 rok życia i złożyli dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?
Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Zgłoszeniowego, należy zgłosić do dnia 5 kwietnia 2023 r. włącznie. Wypełniony i podpisany Formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią):
- osobiście lub
- za pomocą operatora pocztowego.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia.
Formularz Zgłoszeniowy można pobrać:
- w wersji elektronicznej z niniejszego artykułu (pliki do pobrania u dołu strony) lub
- w wersji papierowej w biurze Stowarzyszenia.

Kryteria udziału w projekcie:
1. zamieszkiwanie na obszarze gminy Nakło nad Notecią objętej LSR Partnerstwa dla Krajny i Pałuk – potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem lub innym dokumentem potwierdzającym spełnienie przesłanki uprawniającej do udziału w projekcie. Przykładowe dokumenty to np. pit, rachunek za energię, zaświadczenie z gminy lub inny dokument zawierający adres uczestnika. W przypadku dzieci może to być np. oświadczenie opiekuna prawnego i dokument potwierdzający zamieszkanie opiekuna prawnego.
2. wiek, tj. ukończony 6 rok życia – źródło weryfikacji: Formularz Zgłoszeniowy.

Nie stosuje się kryteriów punktowych. O ostatecznym zakwalifikowaniu osób do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Planowana liczba uczestników: min. 20 osób.

 

Korzyści z udziału w projekcie:
- systematyczna aktywność fizyczna;
- utrzymanie sprawności fizycznej;
- odkrycie własnych talentów i rozbudzenie pasji;
- aktywne uczestnictwo w kulturze;
- poznanie różnych kultur świata oraz metod pracy z różnymi materiałami plastycznymi;
- integracja z lokalnym środowiskiem;
- zdobycie nowych umiejętności np. praktycznego udzielania pomocy przedmedycznej, wykorzystywania nowoczesnych technologii do rozwijania własnych pasji, zdrowego odżywiania;
- nauka krytycznego myślenia.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia:
1. Zajęcia cykliczne dot. organizowania działalności kulturalno-oświatowej w lokalnym środowisku – dla zrekrutowanych uczestników. Planowane zajęcia:
a. pakiet tematyczny I: Krajniacy i Pałuczanie w cyfrowym świecie – planowana liczba godzin: 10 godz. (5 spotkań x 2 godz.), planowana liczba uczestników: min. 10 osób. Przykładowa tematyka zajęć:
- obsługa smartfona/komputera, w szczególności przez seniorów: e-mail, ePUAP, moje IKP, pacjent.gov.pl, m.obywatel, aplikacje społecznościowe;
- kurs fotograficzny – obsługa aparatu w telefonie, zajęcia w plenerze;
- robotyka i programowanie lub kodowanie.
b. pakiet tematyczny II: W ruchu – planowana liczba godzin: 20 godz. (20 spotkań x 1 godz.); planowana liczba uczestników: min. 10 osób. Przykładowa tematyka zajęć:
- kurs tańca np. latino solo, taniec nowoczesny,
- zumba/fitness,
- joga,
- zajęcia na trampolinach/kangoo jump.
c. pakiet tematyczny III: Kuchnie świata – planowana liczba godzin: 21 godz. (1 spotkanie x 5 godz., 4 spotkania x 4 godz.); planowana liczba uczestników: min. 10 osób. Przykładowa tematyka zajęć:
- najzdrowsze kuchnie świata;
- czy „fast food” może być zdrowy;
- grill – sposób przygotowywania potraw na całym świecie;
- z makaronem w roli głównej;
- 7 najzdrowszych gatunków mięsa.
Zajęcia kulinarne połączone zostaną z utworzeniem i uprawą przez uczestników ziołowych ogródków w skrzyniach. Przy mediatece stanie przynajmniej jeden zielnik. Namacalnym efektem warsztatów będzie fotoksiążka m.in. z przepisami kulinarnymi, które uczestnicy poznali podczas zajęć.
d. pakiet tematyczny IV: Warsztatownia – planowana liczba godzin: 10 godz. (5 spotkań x 2 godz.); planowana liczba uczestników: min. 10 osób. Przykładowa tematyka zajęć:
- zajęcia rękodzielnicze: np. makrama, wiklina, metaloplastyka, glina;
- renowacje lub przeróbki mebli (stoliki, krzesła);
- warsztaty stolarskie,
- scrapbooking.
W ramach Warsztatowni zrealizowane zostaną min. 2 różne tematy zajęć.
e. pakiet tematyczny V: Podróże małe i duże – planowana liczba wyjazdów tematycznych: 3 wyjazdy jednodniowe (czas trwania każdego z wyjazdów: min. 4 godz.); planowana liczba uczestników: min. 20 osób.
Przykładowe zakresy tematyczne wyjazdów:
- wszechświat na wyciągnięcie ręki – nocna obserwacja nieba w Niedźwiadach;
- na sportowo – np. park trampolin i/lub kręgielnia i/lub wrotkowisko;
- z kulturą za Pan brat – wizyta w teatrze lub filharmonii lub operze.

Szczegółowa tematyka zajęć każdego z pakietów tematycznych zostanie ustalona w oparciu o możliwości, potrzeby i oczekiwania zrekrutowanej do projektu grupy uczestników.

Każdy uczestnik może wybrać, z którego tematycznego pakietu zajęć cyklicznych, opisanych powyżej (pakiety nr a – d), będzie chciał skorzystać. Pakiet wyjazdowy (nr e) przewidziany został dla mieszkańców gminy, którzy wezmą udział w przynajmniej jednym pakiecie cyklicznych spotkań (pakiety nr a – d). Minimalny wymagany udział uczestnika w wybranych przez siebie (na etapie rekrutacji) zajęciach to 70% zaplanowanego wsparcia.

 

2. Wydarzenia otwarte w ramach animacji społeczno-kulturalnej – dla zrekrutowanych uczestników oraz pozostałych mieszkańców gminy (w sumie ok. 50 osób zamieszkujących daną gminę/mediateka). Na zadanie składają się:
a. Wieczór filmowy – planowana liczba wydarzeń: 1 spotkanie x 2 godz.; planowana liczba uczestników: min. 30 os..
b. Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej – planowana liczba wydarzeń: 1 spotkanie x 3 godz.; planowana liczba uczestników: w sumie min. 30 os.. Elementem zadania będzie także zakup defibrylatora dla mediateki (na wyposażenie).
c. Koncert muzyczny (np. operetkowy, muzyki filmowej, kwartetu smyczkowego itp.) – planowana liczba wydarzeń: 1 spotkanie x 2 godz.; planowana liczba uczestników: min. 30 os..

Na wydarzenia otwarte nie obowiązuje rekrutacja. Są one ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy Nakło nad Notecią, w tym osób biorących udział w cyklicznych spotkaniach mediateki. Minimalna liczba obecności nie obowiązuje na wydarzeniach otwartych (w ramach wydarzeń otwartych jedna osoba może wziąć udział we wszystkich spotkaniach, w kilku lub w jednym).

Udział w zajęciach oferowanych przez mediatekę oraz w wydarzeniach otwartych jest bezpłatny.

Termin realizacji zadań w ramach mediateki: kwiecień – październik 2023 r.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!

Kontakt:
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 607-822-019 lub 52 524-64-34
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rlks.naklo.pl; www.krajna-paluki.cna.org.pl

Pliki do pobrania:
1. Formularz Zgłoszeniowy.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.