Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 02.03.2023 r.

logotypy unijne - europejski fundusz społecznyTytuł projektu: Człowiek siłą Krajny i Pałuk

Cel projektu: Aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez działania w ramach mediatek oraz zaangażowanie lokalnie działających organizacji w okresie realizacji projektu.

Termin realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 31.10.2023 r.

Kwota całkowita projektu: 447 369,00 zł

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 425 000,00 zł

 

Krótki opis projektu:

Projekt „Człowiek siłą Krajny i Pałuk” skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu nakielskiego, tj. gmin Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin, zainteresowanych zdobywaniem nowych umiejętności, aktywnym spędzaniem czasu wolnego oraz międzypokoleniową integracją. Stanowi odpowiedź na problemy mieszkańców obszarów wiejskich związane m.in. z oddaleniem od dużych ośrodków miejskich, brakiem na obszarze powiatu miejsc spotkań oraz oferty wspólnych zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

W ramach projektu:

a. utworzonych zostanie 5 mediatek – lokalnych miejsc spotkań – dysponujących ofertą aktywnego i efektywnego spędzania czasu wolnego zarówno przez dzieci, jak i osoby dorosłe. Wśród zaplanowanych zadań znajdują się m.in. warsztaty cyfrowe, sportowe, kulinarne oraz wyjazdy tematyczne. Wsparciem objętych zostanie w sumie min. 100 osób.

b. zorganizowany zostanie obóz szkoleniowo-rekreacyjny dla 45 młodych mieszkańców powiatu poprzedzony tematycznymi spotkaniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

Uzupełnieniem głównych zadań projektu (a. i b.) będą wydarzenia otwarte, w tym m.in. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, wieczory filmowe, czy też koncerty. Dodatkowo każda mediateka zostanie wyposażona w defibrylator i ziołowy ogródek.

Działania projektowe przyczynią się do kreatywnego wykorzystania potencjału drzemiącego w lokalnej społeczności. Zachęcą do poszukiwania nowych wyzwań, pozwolą przełamać ograniczenia związane z mobilnością bądź zasobnością portfela mieszkańców obszarów wiejskich, zainspirują do podejmowania innych aktywności.

W efekcie 145 osób objętych zostanie działaniami wspierającymi rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Do współpracy zostaną zaś zaangażowane 2 lokalne podmioty. Rezultatem projektu będzie zrealizowanie 6 bogatych merytorycznie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.