Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 22.04.2020 r.

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

Termin posiedzenia

29 kwietnia 2020  r. (środa)

Miejsce posiedzenia

Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy
 ul. Powstańców Wielkopolskich 25, Trzeciewnica

Początek posiedzenia

godz. 14.30

 

Jednocześnie informuję, iż członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w terminie od dnia 23.04.2020 (czwartek).

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Wojciech Gawlak

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

 

Porządek posiedzenia
Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów 1/2019/EFS
w dniu 29 kwietnia 2020 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Ponowna ocena wniosku o powierzenie grantu nr 2019/EPG/25 w związku z pismem Grantobiorcy o zmianę umowy powierzenia grantu nr 6/2019 powodującym istotne zmiany w projekcie objętym grantem.

5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.