Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 22.04.2020 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 7/2019

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia

29 kwietnia 2020 r. (środa)

Miejsce posiedzenia

Centrum Ekologiczno-Kulturalne w Trzeciewnicy
ul. Powstańców Wielkopolskich 25, Trzeciewnica

Początek posiedzenia

godz. 14.00

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 23.04.2020 r. (czwartek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Wojciech Gawlak


Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

 

 

Porządek posiedzenia
Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 7/2019
w dniu 29 kwietnia 2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Omówienie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu LGD nr 7/2019 w zakresie środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 (EFRR), typ projektu: „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym” oraz ocena i wybór projektu (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu projektu do realizacji w ramach LSR).

5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje/projekty, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.