Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 24.01.2022 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2021

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia

1 lutego 2022 r.

Miejsce posiedzenia

Przystań Powiat Nakielski

ul. Notecka 4, Nakło nad Notecią

(sala konferencyjna)

Początek posiedzenia

15.30

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 25.01.2022 r. (wtorek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Wojciech Gawlak
Przewodniczący Rady LGD

 

Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
w dniu 01.02.2022 r.
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2021

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu LGD nr 4/2021 na operacje w zakresie: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie oraz ocena i wybór operacji (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do realizacji w ramach LSR).
  5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.