Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 09.06.2022 r.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian dot. lokalnych kryteriów wyboru w ramach przedsięwzięcia V „Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw” LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci”.
Zmiany dotyczą kryteriów wyboru operacji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej możliwych do realizacji w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 – aktualizacja terminów w punktacji:

Kryterium nr 5. Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych celów i wskaźników LSR zgodnie z poniższym:

Przed zmianą Po zmianie
1 pkt – Wnioskodawca zakłada złożenie wniosku o płatność (płatność końcowa) w terminie do 30.06.2022 r. włącznie
0 pkt – Wnioskodawca zakłada złożenie wniosku o płatność (płatność końcowa) w terminie po 30.06.2022 r.
1 pkt – Wnioskodawca zakłada złożenie wniosku o płatność (płatność końcowa) w terminie do 30.06.2023 r. włącznie
0 pkt – Wnioskodawca zakłada złożenie wniosku o płatność (płatność końcowa) w terminie po 30.06.2023 r.

Uzasadnienie: zmiany wynikają z konieczności dostosowania terminów wskazanych w kryterium do planowanych przez LGD w II półroczu 2022 r. naborów wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Uwagi do zmian w dokumencie można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 17.06.2022 r. (piątek) do godz. 10.00, w tytule email wpisując: KONSULTACJE ZMIAN KRYTERIÓW WYBORU. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.
Zapytania, dotyczące konsultowanego dokumentu, należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: (52) 524-64-34 lub 607-822-024.

DO POBRANIA:
Kryteria wyboru do konsultacji społecznych.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.