Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 20.04.2021 r.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

zwracamy się do Was z prośbą o zaopiniowanie proponowanych zmian w dokumencie LSR, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i Przedsiębiorcza Dolina Noteci”.

Zmiany dotyczą:

- przeliczenia budżetu LSR w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) z PLN na EUR;
- zwiększenia wskaźników produktu i rezultatu w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej;
- zmiany poziomu dofinansowania w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura dla lokalnych inicjatyw - jednostki sektora finansów publicznych – z 63,63% kosztów kwalifikowalnych na nie wyższy niż 63,63 % kosztów kwalifikowalnych (zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020);

- zamiany wskaźnika osobowego na wskaźnik procentowy w odniesieniu do wskaźnika rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu w ramach przedsięwzięcia "Aktywna integracja w Dolinie Noteci";
- aktualizacji zapisów w rozdziałach dot. Rady i Zarządu LGD w związku z odbytymi w 2020 r. wyborami na kolejną czteroletnią kadencję tych organów.

Uwagi do konsultowanego dokumentu można zgłaszać:

- za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 28.04.2021 r.(środa), do godz. 10.00, w tytule email wpisując KONSULTACJE ZMIAN LSR, lub
- uczestnicząc w spotkaniu konsultacyjnym online w dniu 26.04.2021 r. (poniedziałek), godz. 10.00 -11.00.

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu online prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 577 753 019, 607 822 019 lub kontakt e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem otrzymania stosownego liku aktywującego do udziału w spotkaniu. Spotkanie zrealizowane zostanie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.

Zapytania, dotyczące konsultowanego dokumentu, należy kierować do pracowników biura LGD telefonicznie: (52) 524-64-34 lub 607-822-024.

DO POBRANIA
1. LSR wersja do konsultacji społecznych.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.