Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 28.11.2019 r.

 

W środę, 27.11.2019 r. w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią odbyło się kolejne już szkolenie mające na celu rozpowszechnianie informacji o zasadach przyznawania pomocy w ramach przedsięwzięcia Aktywna integracja w Dolinie Noteci z funduszy unijnych, będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych NGO, przedsiębiorcy, pracownicy instytucji kultury oraz ośrodków pomocy społecznej z powiatu nakielskiego. Tematyka szkolenia dotyczyła szczegółowych zasad ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu dotacyjnego nr 4/2019/EFS.

W pierwszej części spotkania p. Monika Żydek, główny specjalista ds. projektów grantowych w biurze Partnerstwa dla Krajny i Pałuk, zaprezentowała zebranym m.in. typy projektów możliwych do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz opowiedziała szczegółowo o grupie docelowej projektów. Uczestnicy dowiedzieli się także, kto może ubiegać się o pomoc oraz jakie koszty można zaplanować w projekcie. Wiele miejsca poświęcone zostało również wskaźnikom projektu, w tym efektywności społecznej.

Druga część szkolenia należała do p. Doroty Stanek – dyrektor biura LGD, która opowiedziała uczestnikom o tym, jak poprawnie wypełnić wniosek o powierzenie grantu dla konkursu nr 4/2019/EFS z zakresu aktywizacji społecznej. Przyszli Grantobiorcy zapoznani zostali również z kryteriami wyboru projektów oraz ze zobowiązaniami wynikającymi z zapisów umowy o powierzenie grantu.

Nabór wniosków o powierzenie grantów, w ramach konkursu nr 4/2019/EFS, rozpoczyna się 28.11.2019 r. i trwać będzie do 19.12.2019 r. Pula środków w tym konkursie wynosi 900 000,00 złotych. Maksymalne dofinansowanie jednego projektu to 50 000,00 złotych.

Wszystkim zainteresowanym konkursem Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej świadczonego przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.