Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO


Nakło nad Notecią, 15.11.2019 r.

 

W związku z ogłoszonym 14. listopada 2019 r. konkursem nr 4/2019/EFS na dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają umożliwić aktywizację społeczną mieszkańców powiatu nakielskiego, w tym osób niesamodzielnych, rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz osób z niepełnosprawnościami, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia do udziału w bezpłatnym Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów:

- termin szkolenia: 27. listopada 2019 r. (środa), początek o godz. 14.00;
- miejsce szkolenia: Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14 w Nakle nad Notecią.

Do udziału w szkoleniu, a tym samym do realizacji projektów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zachęca m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, ośrodki pomocy społecznej i domy kultury, pracowników świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków terapii uzależnień.


Na realizację projektów z zakresu aktywizacji społecznej, obejmującej m.in. działania animacyjne, integracyjne, działalność klubów młodzieżowych oraz klubów seniora, organizację wydarzeń kulturalnych, można otrzymać dofinansowanie w wysokości max. 50 000,00 zł. Szczegóły w ogłoszeniu konkursu 4/2019/EFS.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać pod nr tel.: 607-822-019 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 25.11.br.


Miejsce szkolenia dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

Uwaga: Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca na etapie ubiegania się o wsparcie może uzyskać punkty za kryterium: „Doradztwo biura LGD” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o powierzenie grantów (1 pkt – Grantobiorca ukończył szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o powierzenie grantu zorganizowane przez biuro LGD).

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.