Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2024 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W związku z wezwaniem Partnerstwa dla Krajny i Pałuk przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do uzupełnienia dokumentacji z naboru 1/2023 dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, Przewodniczący Rady LGD wyjaśnia, iż błędy powstałe w Załączniku nr 1 do uchwały nr EFRROW/XXVII/341/23 z dnia 21.11.2023 r. mają charakter oczywistej omyłki pisarskiej (niepoprawna numeracja jednostek redakcyjnych 2., 3., 1. zamiast 1., 2., 3.).

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2023 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2022 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz konkurs nr 3/2022 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z obu naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2021 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnejRada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2021 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. listopada 2019 r. odbyło się XVII posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, podczas którego Rada LGD – na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dokonała korekty uchwał podjętych na posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji w ramach konkursów nr 3/2019 oraz 4/2019.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” oraz konkurs nr 4/2019 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z obu naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2018 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” oraz konkurs nr 3/2018 na działania w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z obu naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

28 lutego 2017 r. odbyło się V posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, podczas którego Rada LGD – na wezwanie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dokonała korekt uchwał podjętych na posiedzeniu dot. oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2016 oraz nr 1/2016 w zakresie prawidłowego wskazania intensywności pomocy dla poszczególnych operacji. Ponadto sporządzona została korekta do protokołu z posiedzenia IV. Podczas wtorkowego posiedzenia Rada dokonała również autokontroli, tj. rozpatrzenia protestów, które zostały złożone w biurze LGD przez Wnioskodawców konkursu 1/2016.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.