Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 28.12.2023 r.

W związku z wezwaniem Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do uzupełnienia dokumentacji z naboru 1/2023 dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, Przewodniczący Rady LGD wyjaśnia, iż błędy powstałe w Załączniku nr 1 do uchwały nr EFRROW/XXVII/341/23 z dnia 21.11.2023 r. mają charakter oczywistej omyłki pisarskiej (niepoprawna numeracja jednostek redakcyjnych 2., 3., 1. zamiast 1., 2., 3.).

Powstała omyłka pisarska nie wpływa w żaden sposób na zmianę skutków prawnych uchwały podjętej w dniu 21.11.2023 r. przez Radę LGD.

Poniżej sprostowanie do ww. uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2023.

 

Do pobrania:

1. Sprostowanie z dn. 28.12.2023 r. do Uchwały nr EFRROW/XXVII/341/23 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" z dn. 21.11.2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 1/2023.

 

Wojciech Gawlak

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.