Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniach na temat zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. 

W minionym tygodniu Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” przeprowadziło wśród mieszkańców regionu kolejną kampanię informacyjną na temat głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 „Aktywna i przedsiębiorcza Dolina Noteci” (LSR).

 

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na konferencję inaugurującą wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR).

Szkolenie

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje z powiatu nakielskiego zainteresowane otrzymaniem wsparcia ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) na cykl warsztatów dot. reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi.

szkolenieStowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” będące Lokalną Grupą Działania (LGD) dla obszaru powiatu nakielskiego serdecznie zaprasza na spotkanie dotyczące prezentacji szczegółów wdrażania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), której głównym celem jest: ”Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje z powiatu nakielskiego zainteresowane otrzymaniem wsparcia ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR) na cykl warsztatów dot. reguł i zasad budowania projektów oraz zarządzania nimi. 

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu zaplanowane zostało na 12 września br.,kolejne zaś na 19 września. Początek zajęć o godz. 16:00. W sumie zrealizowanych zostanie 10 godzin szkoleniowych.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: (52) 524-64-34 do wyczerpania limitu miejsc.

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią).

Warunkiem ukończenia warsztatów jest wzięcie udziału w obu spotkaniach.

IMG 1846mWe wtorek, 19.07.2016 r., w Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy odbyły się dwa spotkania informacyjne nt. funduszy unijnych, które zorganizowało Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Pierwsze spotkanie przeznaczone było dla przedsiębiorców z obszaru powiatu nakielskiego a także dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Drugie spotkanie skierowane było do lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu nakielskiego na spotkanie informacyjne dotyczące założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 (LSR), które odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek) w Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy. Początek godz.  17.00.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na terenie powiatu nakielskiego oraz mieszkańców zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne dotyczące założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (LSR), które odbędzie się w dniu 19 lipca 2016 r. (wtorek) w Centrum Ekologiczno-Kulturalnym w Trzeciewnicy. Początek godz.  14.00. 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.