Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

                                                                                   Nakło nad Notecią, 17.02.2017 r.  

   

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016

 

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”   

  

Termin posiedzenia

28 lutego 2017 r. (wtorek)

Miejsce posiedzenia

Przystań Powiat Nakielski,  ul. Notecka 4

Początek posiedzenia

godz. 17:30

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 20.02.2017 r. członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami
i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

 

 Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią  
w godzinach pracy biura tj. 800-1600 (od poniedziałku do piątku).

 

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia


Załącznik nr 1

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016

w dniu 28 lutego 2017 r.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Rozpatrzenie protestów od decyzji podjętej na IV posiedzeniu Rady związanych z oceną i wyborem operacji w ramach konkursu nr 1/2016.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.