Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

 

Nakło nad Notecią, 12.01.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2016

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:  

Termin posiedzenia 23 -24 stycznia 2017 r. (poniedziałek-wtorek)
Miejsce posiedzenia

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,

ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia godz. 16:30

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 16.01.2017 r. członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

 

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 800-1600 (od poniedziałku do piątku).

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

 


Załącznik nr 1

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2016

w dniach 23 – 24 stycznia 2017 r.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania. 

(W odpowiedzi na konkurs LGD nr 2/2016 w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie” złożono 16 Wniosków o przyznanie pomocy).

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.