Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 24.03.2020 r.

 

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez Polski Rząd w dn. 24.03.2020 r., obejmującymi m.in. całkowity zakaz zgromadzeń, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” odwołuje:

1. Posiedzenie Rady LGD dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 7/2019, które miało odbyć się w dn. 27.03.2020 r. o godz. 16.00.
2. Posiedzenie Rady LGD dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/EFS (ponowna ocena), które zaplanowane zostało na dzień 27.03.2020 r. o godz. 16.30.

Jednocześnie Prezes Zarządu informuje, iż oba posiedzenia zostaną zorganizowane w najbliższym możliwym czasie.

 

Kamila Radzka-Januszewska

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.