Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 28.01.2020 r.

 

Zmiana terminu drugiego posiedzenia Rady LGD – konkurs 1/2019/G

 

Z uwagi na termin składania odwołań od decyzji Rady LGD, tj. 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD, drugie posiedzenie Rady LGD zostaje przesunięte z 4. lutego 2020 r. na 6. lutego 2020 r. (czwartek).

Miejsce posiedzenia: biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią
Początek posiedzenia: godz. 16.00

 

UWAGA: Drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców …”, może zostać odwołane w sytuacji, gdy żaden z Grantobiorców nie złoży odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na pierwszym posiedzeniu dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G.

Ewa Pierucka
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"


Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G w dn. 06.02.2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady LGD podjętej na XVIII posiedzeniu Rady związanym z oceną i wyborem Grantobiorców w ramach konkursu 1/2019/G.
5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.