Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 07.01.2020 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

  Posiedzenie I Posiedzenie II
Termin posiedzenia  20 - 21 stycznia 2020 r.
(posiedzenie dwudniowe)
 4 luty 2020 r.
Miejsce posiedzenia Biuro Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
Biuro Stowarzyszenia
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
Początek posiedzenia godz. 16.00 godz. 16.00

Jednocześnie informuję, iż członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w terminie od 14.01.2020 r. (wtorek). Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku).

UWAGA: Drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców …”, może zostać odwołane w sytuacji, gdy żaden z Grantobiorców nie złoży odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na pierwszym posiedzeniu dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G.

Ewa Pierucka
Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"


Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G w dniach 20-21 stycznia 2020 r.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2019/G oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).
5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.