Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 29.10.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019 oraz 4/2019


Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia 6 listopada 2019 r. (środa)
Miejsce posiedzenia Hotel Gorzelnia, ul. Nowa 39, 89-100 Nakło nad Notecią
Początek posiedzenia godz. 15.30

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 30.10.2019 r. (środa) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).


Ewa Pierucka
Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia


Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019 oraz nr 4/2019 w dniu 6 listopada 2019 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Prezentacja wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2019 r. do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej naboru 3/2019, dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał.
5. Prezentacja wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2019 r. do uzupełnienia braków/poprawienia oczywistych omyłek/złożenia wyjaśnień w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej naboru 4/2019, dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał.
6. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.