Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 24.06.2019 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019 oraz 4/2019

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia: 4 lipca 2019 r. (czwartek)  
Miejsce posiedzenia:

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,

ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia: godz. 16.00


Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 27.06.2019 r. (czwartek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

Ewa Pierucka
Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia


Załącznik nr 1


Porządek posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2019 oraz 4/2019 w dniu 4 lipca 2019 r.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu LGD nr 3/2019 na operacje w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (2 wnioski) oraz ocena i wybór operacji (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do realizacji w ramach LSR).
5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu LGD nr 4/2019 na operacje w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (3 wnioski) oraz ocena i wybór operacji (podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu operacji do realizacji w ramach LSR).
6. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.