Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 23.05.2019 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

Termin posiedzenia:

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Miejsce posiedzenia:

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,

ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia:

godz. 16.30

 

Jednocześnie informuję, iż członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w terminie od dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek).

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia


Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów

nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS

w dniu 3 czerwca 2019 r.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 1/2019/EFS oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).
  5. Omówienie wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru nr 2/2019/EFS oraz podjęcie decyzji o wybraniu lub niewybraniu Grantobiorcy (ocena zgodności projektów objętych grantami z LSR, w tym z Programem, wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia).
  6. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.