Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 23.05.2019 r.

                                                                                    

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia:

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

Miejsce posiedzenia:

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia:

godz. 16.00

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 27 maja 2019 r. (poniedziałek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

 


 

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019

w dniu 3 czerwca 2019 r.

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Prezentacja wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.05.2019 r. do złożenia wyjaśnień w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej naboru 1/2019, dyskusja oraz podjęcie stosownych uchwał.
  5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady LGD.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.