Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 Nakło nad Notecią, 09.07.2018 r.

                                                                                    

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018 oraz nr 3/2018

 

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”:

Termin posiedzenia

24 lipca 2018 r. (wtorek)

Miejsce posiedzenia

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią

Początek posiedzenia

godz. 14.00

 

Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 10 lipca 2018 r. (wtorek) członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”


 

Załącznik nr 1

 

Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2018 oraz nr 3/2018

w dniu 24 lipca 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 2/2018 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (1 wniosek) oraz ocena i wybór operacji do finansowania.

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 3/2018 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej (1 wniosek) oraz ocena i wybór operacji do finansowania.

6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie posiedzenia.

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.