Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 26.04.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które odbędzie się:

Termin posiedzenia

04.05.2018 r. (piątek)

Miejsce posiedzenia

siedziba Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią)

Początek posiedzenia

godz. 14:00

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

"Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"


Porządek posiedzenia

Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G

w dniu 4 maja 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Wybór Sekretarzy posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Podjęcie uchwał w sprawie korekty kwoty wsparcia ustalonej przez Radę LGD dla projektów objętych grantami w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G w związku z zapisami umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy LGD.

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie posiedzenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.