Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 12.12.2017 r.

 

Zawiadomienie o odwołaniu posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (konkurs nr 1/2017/G)

 

Na podstawie zapisów „Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli, stosowanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Projektów Grantowych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” zawiadamiam o odwołaniu posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dot. rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD w ramach konkursu nr 1/2017/G, które zaplanowane zostało na 13. grudnia 2017 r.

 

W mocy prawnej pozostaje uchwała nr EFRROW/VII/117/17 z dn. 28.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy wybranych Grantobiorców.

 

Uzasadnienie:

W terminie przewidzianym w „Procedurze wyboru i oceny Grantobiorców…” żaden z Grantobiorców nie złożył odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na posiedzeniu w dn. 28.11.2017 r. dot. ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2017/G.

 

Ewa Pierucka

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia

„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.