Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego,

 

zapraszamy Was do wyrażenia swojej opinii/ zgłoszenia uwag do projektów kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców, które umożliwią LGD ogłoszenie konkursów dotacyjnych m.in. na rozwój firmy, podjęcie działalności gospodarczej, utworzenie klubów młodzieżowych, funkcjonowanie UTW, wsparcie ośrodków wiedzy i edukacji oraz infrastrukturę publiczną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dokumenty leżą na stole. Widać ręce osób, które nad nimi pracują. Zapraszamy mieszkańców powiatu nakielskiego do wyrażenia swojej opinii/zgłoszenia uwag do projektu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 „Człowiek siłą Doliny Noteci” (LSR). W artykule przedstawiamy terminarz spotkań informacyjno-konsultacyjnych.

   Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu LSR dla naszego regionu, na podstawie której będziemy mogli pozyskać fundusze unijne dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego. Tym razem prosimy o wypełnienie ankiety, której informacje posłużą nam do opracowania Planu Komunikacji.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią oraz Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zapraszają przedstawicieli lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych na spotkanie konsultacyjne 3. stycznia 2023 r. w związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2029 współfinansowanej ze środków UE.

   Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” serdecznie zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych na otwarte spotkanie branżowe.

   „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji – stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, innych organizacji z terenu powiatu nakielskiego na otwarte spotkanie branżowe

   Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne w formule online.

  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania wielofunduszowej Strategii Rozwoju Lokalnego

   Zwracamy się do Was z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane do dalszych prac nad wielofunduszową LSR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.