Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 05.05.2020 r.

Informacja z VI posiedzenia Rady LGD w dn. 29.04.2020 r.

 

Zgodnie z Regulaminem Rady LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” upublicznia protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia, które odbyło się 29 kwietnia br. w związku z wnioskiem Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią o zmianę umowy o powierzenie grantu, zawartej w ramach konkursu 1/2019/EFS, która wiązała się z koniecznością podjęcia przez Radę LGD decyzji dotyczącej ew. zgody na zgłoszone przez Grantobiorcę zmiany.

 

DO POBRANIA:

1. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły (konkurs 1/2019/EFS).

2. Uchwała w sprawie wyboru projektu objętego grantem oraz ustalenia kwoty wsparcia (grantu) – 2019/EPG/25 – wraz z aktualizacją Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR oraz Listy projektów wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2021 - Wszelkie prawa zastrzeżone.