Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

Nakło nad Notecią, 29.11.2019 r.

 

Komunikat LGD dot. konkursu 4/2019/EFS

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje, iż w rozdziale 4.3 Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, tj. „Wycofanie wniosku lub innej deklaracji przez podmiot ubiegający się o powierzenie grantu” pojawiła się omyłka pisarska wskazująca, iż „Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli, stosowanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach Projektów Grantowych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” została przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” nr 5/2019 z dnia 21 lutego 2019 r.

 

Obowiązująca na konkursie 4/2019/EFS „Procedura wyboru i oceny Grantobiorców…” została przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” nr 32/2019 z dnia 2 września 2019 r. i dostępna jest na stronie internetowej www.rlks.naklo.pl, co wskazane zostało w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantami w ramach EFS, stanowiącymi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków, w rozdziale:

- 2.7.2 Dokumenty programowe lokalne – dla obszaru LSR;
- 5. Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantami oraz lokalne kryteria wyboru Grantobiorców;
- 7. Procedura odwoławcza.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.