Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

 

 

Nakło nad Notecią, 28.03.2019 r.

 

KOMUNIKAT LGD – KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT

dot. naboru nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” – w związku z zapytaniami Grantobiorców – wyjaśnia, iż pkt. XIII.5.4 wniosku o powierzenie grantu, opcja:

„OŚWIADCZAM, ŻE WYDATKI PONOSZONE W PROJEKCIE SĄ WYDATKAMI:

- CZĘŚCIOWO ZAWIERAJĄCYMI VAT”;

  • dotyczy projektów partnerskich i sytuacji, w której jeden z partnerów może odzyskiwać VAT a drugi nie.

W ramach naborów 1/2019/EFS i 2/2019/EFS nie przewiduje się realizacji projektów partnerskich, zatem Grantobiorcy winni każdorazowo wskazać w pkt. XIII.5.4 wniosku o powierzenie grantu odpowiednio opcję:

„OŚWIADCZAM, ŻE WYDATKI PONOSZONE W PROJEKCIE SĄ WYDATKAMI:

- ZAWIERAJĄCYMI VAT; lub

- NIEZAWIERAJĄCYMI VAT”.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.