Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne - fundusz społeczny

Nakło nad Notecią, 01.12.2021 r.

W miniony wtorek, tj. 30.11.2021 r. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zawarło 3 kolejne umowy o powierzenie grantu na realizację projektów wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu 2/2021/EFS. Głównym celem dotowanych projektów jest aktywizacja społeczna mieszkańców regionu. Projekty skierowane są do 33 osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w szczególności do osób z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

Od 1 grudnia br. rusza realizacja dwóch projektów, w ramach których utworzone zostaną kluby młodzieżowe oferujące swym uczestnikom m.in. warsztaty naukowe, wyjazdy integracyjne, wsparcie psychologiczne, zajęcia rozwijające zainteresowania:
1. Klub Młodzieżowy „Akademia sportu”, Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców TOP Kwiatkowscy, wartość dofinansowania: 45 708,00 zł;
2. Klub Młodzieżowy „MOWIANKI”, Powiat Nakielski (realizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu), wartość dofinansowania: 47 858,80 zł.
W lutym 2022 r. rozpocznie się realizacja projektu przygotowanego z myślą o rodzinach z gminy Mrocza pt. Akademia Rodziny II edycja. Jego realizatorem będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy. Umowę na grant w wysokości 49 823,10 zł podpisała zaś Gmina Mrocza.

Grantobiorcom gratulujemy uzyskania dotacji. Mieszkańców powiatu nakielskiego zachęcamy do szukania aktualnych informacji o realizowanych projektach na stronach internetowych ww. Grantobiorców.

Projekty objęte grantem realizowane są w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.