Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

 

logotypy unijne_fundusz rolny

Nakło nad Notecią, 22.06.2020 r.

Przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, które uzyskały dofinansowanie od Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 17. czerwca br. wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do prawidłowej realizacji i skutecznego rozliczenia projektu objętego grantem.

W programie szkolenia znalazły się m.in. zobowiązania Grantobiorców wynikające z zapisów umowy o powierzenie grantu, warunki wypłaty pomocy oraz wskazówki dot. dokumentowania zrealizowanych działań, poniesionych kosztów oraz osiągniętych efektów.

Prowadzący szkolenie: Tomasz Kokoszewski oraz Monika Żydek – pracownicy biura Partnerstwa dla Krajny i Pałuk – zapoznali uczestników z wymaganiami realizacyjnymi w ramach konkursu 1/2019/G, w tym z zasadami promocji projektu oraz prowadzenia wyodrębnionej księgowości na cele projektu. Wyjaśnili również, jak będzie przebiegała kontrola projektów. Na koniec podpowiedzieli, jak przygotować wniosek o rozliczenie grantu oraz ankietę monitorującą.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy realizatorów projektów objętych grantem z zakresu rozliczania pomocy uzyskanej z funduszy unijnych za pośrednictwem LGD oraz wypełniania wniosku o płatność.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.