Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

logotypy unijne

Nakło nad Notecią, 16.06.2020 r.

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 12 czerwca 2020 r. zawarło pierwsze 3 umowy o powierzenie grantów na realizację oddolnych inicjatyw przyczyniających się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego.

W ramach dużego Projektu Grantowego pt. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk promuje obszar LSR, wzmacnia lokalny kapitał społeczny oraz przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa” zrealizowanych zostanie łącznie aż 15 zadań, których wykonanie LGD powierzyło – w drodze konkursu nr 1/2019/G – organizacjom pozarządowym z regionu.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjne, szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz wydarzenia kulturalne. Ponadto w projekcie przewidziane zostały: wydanie publikacji promujących Krajnę i Pałuki oraz zakup strojów historycznych.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu Grantowego jest bezpłatny. Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy powiatu nakielskiego, w szczególności dzieci oraz osoby starsze. Rekrutacje do małych projektów już wkrótce. Szczegółów należy szukać u poszczególnych Grantobiorców.

Pierwsze umowy podpisali i do realizacji zadań przygotowują się:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „NASZA KRAJNA I PAŁUKI”:

• Wydanie publikacji "Walory przyrodnicze Krajny i Pałuk" służącej promowaniu obszaru objętego LSR.
• ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO - organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic „PRAWDZIC” – Organizacja przedsięwzięcia edukacyjno-rekreacyjnego "Letnich warsztatów na Krajnie" służącego wzmocnieniu kapitału społecznego dzieci i młodzieży z gminy Mrocza.

Projekt Grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 171 810,00 zł.

 

Prezes wręcza umowę przedstawicielowi LGR.

Prezes wręcza umowę przedstawicielowi Prawdzica.

 

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.