Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 26.04.2019 r.

 

Możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, a także pozyskania nowych informacji pomocnych przy prowadzeniu własnego biznesu to zalety Forum Przedsiębiorców i Pracodawców Powiatu Nakielskiego organizowanego rokrocznie przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Tematyka tegorocznego Forum oscylowała wokół zabezpieczenia firmy oraz zachowania jej płynności finansowej. Wiele uwagi poświęcone zostało także dotacjom unijnym m.in. ze środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023, które mają ułatwiać rozwój przedsiębiorstwa oraz zwiększać jego konkurencyjność. Relacja z Forum na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.