Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Dwa spotkania informacyjne dla grup defaworyzowanych z powiatu nakielskiego wzbogacone zostały o wykład dietetyka nt. zasad zdrowego żywienia i potrzeb żywieniowych organizmu w dojrzałym wieku. Niektóre kwestie, takie jak: cukier czy ruch, wywoływały żywiołowe dyskusje wśród uczestników spotkań w Kołaczkowie (gm. Szubin) i w Ślesinie (gm. Nakło nad Notecią). Istotnym elementem obu spotkań była także prezentacja głównych założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2014-2020, w tym możliwości wsparcia działań realizowanych na rzecz seniorów oferowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Szczegóły na stronie: www.krajna-paluki.cna.org.pl.

Nakło nad Notecią, 18.04.2019 r.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2024 - Wszelkie prawa zastrzeżone.