Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

   Harmonogram prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społecznośc dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2027 - AKTUALIZACJA

W związku z pracami nad LSR na nową perspektywę funduszy unijnych Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza mieszkańców na kolejne spotkanie Zespołu Partycypacyjnego już 28.03.br. do Kcyni.

   Zapraszamy na spotkanie zespołu partycypacyjnego nt. przedsiębiorczości i edukacji dorosłych, zachęcamy do udziału lokalnych przedsiębiorców, osoby planujące własny biznes, przedstawicieli szkół i organów prowadzących, a także inne osoby zainteresowane tematyką spotkania. Spotkanie odbędzie się 21.03.2023 r. w Szubinie.

   Rozpoczęliśmy prace nad budowaniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Serdecznie zapraszamy zatem Państwa na kolejne spotkanie - 14.03.2023 r.

  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaprasza mieszkańców powiatu nakielskiego na WARSZTAT PLANISTYCZNY - otwarte spotkanie związane z wypracowaniem założeń nowej Strategii Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2023-2027. 

   HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ DLA OBSZARU POWIATU NAKIELSKIEGO NA LATA 2023-2027

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty/inicjatywy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w nowej LSR planowanej do finansowania ze środków unijnych na lata 2021-2027.

   Na przełomie października 2022 r. na terenie powiatu nakielskiego odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne połączone z inicjatywą integrującą i aktywizującą osoby starsze.

   INWESTYCJE W LOKALNE PRZEDSIĘBIORSTWA - LGD ZAPRASZA FIRMY Z POWIATU NAKIELSKIEGO NA POPOŁUDNIOWE SPOTKANIE INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE.

  Zapraszamy do odwiedzin punktu informacyjno – konsultacyjnego LGD podczas targów Barwy Lata – Dary Jesieni w dniu 18 września 2022 r.

-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone.