Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku
Klauzula informacyjna RODO

Nakło nad Notecią, 18.06.2019 r.

 

Informacja z XV posiedzenia Rady LGD

 

W czwartek 13. czerwca 2019 r. odbyło się XV posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, podczas którego członkowie Rady LGD ponownie rozpatrzyli wniosek o przyznanie pomocy, złożony w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019, dot. operacji o numerze 2019/TKP/80 w związku z częściowym uwzględnieniem protestu Wnioskodawcy przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Do pobrania:

1. Protokół z XV posiedzenia Rady LGD z dn. 13.06.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.