Kontrast:
Czcionka:
A-
A+

PARTNERSTWO
DLA KRAJNY I PAŁUK

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
na obszarze powiatu nakielskiego w latach 2016-2023

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
e-mail: partnerstwo.naklo@wp.pl

Biuro LGD czynne
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Klauzula informacyjna RODO

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD dot. konkursu nr 4/2019/EFS, które odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 16.10.

Z uwagi na termin składania odwołań od decyzji Rady LGD, tj. 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD, drugie posiedzenie Rady LGD zostaje przesunięte z 4. lutego 2020 r. na 6. lutego 2020 r. Początek o godz. 16.00.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G, które odbędzie się 20 i 21 stycznia 2020 r. o godz. 16.00.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. naborów wniosków nr 3/2019 i 4/2019, które odbędzie się 06.11.2019 r. o godz. 15:30.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD dot. konkursu nr 3/2019/EFS, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 15.30.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2019, które odbędzie się 4. lipca 2019 r. o godz. 17.30.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym konkursów nr 3/2019 oraz 4/2019, które odbędzie się 4. lipca 2019 r. o godz. 16.00.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dot. ponownego rozpatrzenia wniosku złożonego w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019, które odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 16:15.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zawiadamia o posiedzeniu Rady LGD dot. konkursów nr 1/2019/EFS oraz nr 2/2019/EFS, które odbędzie się 03.06.2019 r.o godz. 16:30.

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” dot. konkursu 1/2019 (dot. wezwania LGD przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego do złożenia wyjaśnień), które odbędzie się dn. 03.06.2019 r. o godz. 16.00.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Copyright © 2016-2020 - Wszelkie prawa zastrzeżone.